Sidebar

RSS

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  ออกบริการวิชาการแก่สังคม
ในหัวข้อ "
การพัฒนาทักษะการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง"

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557  คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  ออกบริการวิชาการแก่สังคม  ในหัวข้อ "การพัฒนาทักษะการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง"  โดยมี พระครูสาครธรรมโชติ เจ้าอาวาส  วัดยกกระบัตร  และคุณโชติพัฒน์ วชิรไพบูลย์สุข และคณะ  เป็นวิทยาการ  ณ  ห้องประชุมวัดยกกระบัตร  จ.สมุทรสาคร

"การพัฒนาทักษะการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง"
"การพัฒนาทักษะก...
Detail Download
"การพัฒนาทักษะการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง"
"การพัฒนาทักษะก...
Detail Download
"การพัฒนาทักษะการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง"
"การพัฒนาทักษะก...
Detail Download
"การพัฒนาทักษะการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง"
"การพัฒนาทักษะก...
Detail Download
"การพัฒนาทักษะการเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง"
"การพัฒนาทักษะก...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery