Sidebar

RSS

ครบรอบ ทศวรรษ  สถาบันการพลศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558  นายบรรหาร  ศิลปอาชา  นายกรัฐมนตรีคนที่ 21  นายกสภาสถาบันการพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ 1ทศวรรษ   โดย นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา  คณะผู้บริหารจากวิทยาเขต 17แห่ง โรงเรียนกีฬา 11 แห่ง และแขกผู้มีเกียรติจากวงการกีฬา/การศึกษา ได้ร่วมบวงสรวงสักการะพระพลบดี  ทำบุญทางศาสนา และได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬา นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรดีเด่น ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันการพลศึกษาและประเทศชาติ ประจำปี 2557  ณ  สถาบันการพลศึกษา  จังหวัดชลบุรี

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยการนำของนายกิตติ  ทองทาบ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร  พร้อมคณะผู้บริหาร  ได้ให้เกียรติร่วมงานและแสดงความยินดีกับบุคลากร   สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลของวิทยาเขตสมุทรสาคร ได้แก่  

อาจารย์ วิทยา  ปัทมะรางกูล   รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

นายณัฐวุฒิ  บรรทัด (นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 / นักกีฬาฟุตซอล)  รับทุนการศึกษา “มูลนิธิ ศ.นพ. บุญสม  มาร์ติน”

ครบรอบ 1 ทศวรรษ  สถาบันการพลศึกษา
ครบรอบ 1 ทศวรรษ...
Detail Download
ครบรอบ 1 ทศวรรษ  สถาบันการพลศึกษา
ครบรอบ 1 ทศวรรษ...
Detail Download
ครบรอบ 1 ทศวรรษ  สถาบันการพลศึกษา
ครบรอบ 1 ทศวรรษ...
Detail Download
ครบรอบ 1 ทศวรรษ  สถาบันการพลศึกษา
ครบรอบ 1 ทศวรรษ...
Detail Download
ครบรอบ 1 ทศวรรษ  สถาบันการพลศึกษา
ครบรอบ 1 ทศวรรษ...
Detail Download
ครบรอบ 1 ทศวรรษ  สถาบันการพลศึกษา
ครบรอบ 1 ทศวรรษ...
Detail Download
ครบรอบ 1 ทศวรรษ  สถาบันการพลศึกษา
ครบรอบ 1 ทศวรรษ...
Detail Download
ครบรอบ 1 ทศวรรษ  สถาบันการพลศึกษา
ครบรอบ 1 ทศวรรษ...
Detail Download
ครบรอบ 1 ทศวรรษ  สถาบันการพลศึกษา
ครบรอบ 1 ทศวรรษ...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery