Sidebar

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมเศรษฐกิจพิเพียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืน"

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม "มหกรรมเศรษฐกิจพิเพียง แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืน"  วันที่ 19 กรกฎาคม 2561  ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร