Sidebar

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม  บำรุงโลก  กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร   พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ ชั้น ๓  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ดำเนินโครงการโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ