Sidebar

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีเจริญพุทธมนต์พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑  วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๙.๐๐ น.  ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง