Sidebar

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดกิจกรรม "วันเด็กเห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลสึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. สถาบันกาพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ บริเวณอาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ภาพโดย...นายกรินทร์  บุญเหมาะ