Sidebar

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านคลองซื่อ (ประสาธชำนาญราษฎร์บำรุง)

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านคลองซื่อ (ประสาธชำนาญราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนฤมล ศรีสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ นำนักศึกษา จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านคลองซื่อ (ประสาธชำนาญราษฎร์บำรุง) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี นางกัญญ์ณิชา ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองซื่อ ได้ให้เกียรติมาต้อนรับในครั้งนี้

 

รูปภาพและข่าว: อาจารย์นฤมล  ศรีสุวรรณ