Sidebar

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา E-sports รายการ PUBG MOBILE IPE TOURNAMENT 2019

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา E-sports  รายการ PUBG MOBILE IPE TOURNAMENT 2019  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562  ณ อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร