Sidebar

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร...นำนักศึกษาร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 “BIG DAY”

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร นำนักศึกษาจำนวน 200 คน  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 “BIG DAY” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562  ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร