Sidebar

เปิดโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2562 ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก ประจำปี 2562 ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ เทนนิส ฟุตซอล มวยไทย ยูโดและมวยปล้ำ

ภาพโดย : นายกรินทร์  บุญเหมาะ