Sidebar

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๖.๓๐ น.  ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

พิธีเจริญพุทธมนต์พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑  วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๙.๐๐ น.  ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ร่วมพิธีถวายพระพรชังมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม  บำรุงโลก  กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร   พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ ชั้น ๓  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ดำเนินโครงการโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 

เนื้อหาอื่นๆ...

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษเก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
01
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure