Sidebar

การประชุมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและโครงการห้องเรียนกีฬา ระหว่างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบางหญ้าแพรก สพล.สมุทรสาคร โดยมี ผศ.พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพล.สมุทรสาคร และ ผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นำโดย ดร.อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมประชุมและหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนานักกีฬาร่วมกันในครั้งนี้
 
 

คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร นำนักศึกษาเข้าร่วม "โครงการสัมมนา สถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง หัวข้อ Drug Free 4.0"  ระหว่างวันที่ 16-19 ก.พ.2562  ณ  เลกาซี่ริเวอร์แควรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ศึกษาดูงานด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชน ThaiPBS
 
IPESK NEWS : (22 ก.พ. 62) สาขาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาทักษะตามกรอบคุณวุฒิ 5 ด้านฯ กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานทางด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนตลอดจนเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา
 
ภาพ: ธนพงษ์ กำเนิดสิงห์
ข่าว: นเรศ บัวลวย
 
#sportscommunication #ipesk

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านคลองซื่อ (ประสาธชำนาญราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวนฤมล ศรีสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ นำนักศึกษา จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านคลองซื่อ (ประสาธชำนาญราษฎร์บำรุง) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี นางกัญญ์ณิชา ทองงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองซื่อ ได้ให้เกียรติมาต้อนรับในครั้งนี้

 

รูปภาพและข่าว: อาจารย์นฤมล  ศรีสุวรรณ

 

 

IPESK NEW: (20 ก.พ. 62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ครบรอบ 41 ปี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานพระพลบดี สถานการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

 

วีดีโอ/ข่าว: คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

 

Link video :   572321694.586156.mp4

Attachments:
FileFile size
Download this file (572321694.586156.mp4)572321694.586156.mp48401 kB

ปลุกสมอง ประลองทักษะ!!! กับกิจกรรมพัฒนา นศ. ตามอัตลักษณ์ เพิ่ม Skill ด้านภาษาให้กับว่าที่นักสื่อสารการกีฬา คณะศิลป์ สมุทรสาคร

IPESK NEWS: (14 ก.พ. 62) จ่าสิบตำรวจหญิง อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ กมลรัตน์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ร่วมด้วยคณาจารย์ นำนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ ทำกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ กับ กิจกรรมสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการกีฬา ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.จำรูญ พริกบุญจันทร์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ and Mrs.Valerry form New York City and Mrs.Ilynaz อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ เป็นผู้นำกิจกรรมเพิ่ม English Skill ด้วยความสนุกสนาน ไปพร้อมกับการเพิ่มทักษะความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

ภาพ: ธนพงษ์ กำเนิดสิงห์ , นิธิกร เลี้ยงบำรุง
ข่าว: สุธิชา ภิรมย์นุ่ม

#ipesk #sportscommunication #ศิลปศาสตร์สมุทรสาคร #สื่อสารการกีฬา

 

เนื้อหาอื่นๆ...

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure