Sidebar

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับวิทยาเขต) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร   วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561   ณ  ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี  อาคารงามขำ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

โครงการทบทวนกลไกการบริหารงานวิจัยและทบทวนระบบกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย  วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องประชุมนวัตกรรมและเทคโนโลยี  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๘.๐๐ น.  ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ อาคารเทพไตรรัตน์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

เนื้อหาอื่นๆ...

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure