Sidebar

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ร่วมพิธีถวายพระพรชังมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

พิธีเจริญพุทธมนต์พระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑  วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๙.๐๐ น.  ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม  บำรุงโลก  กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร   พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ณ ห้องประชุมมหาชัย อาคารวิทยบริการ ชั้น ๓  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
ดำเนินโครงการโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๖.๓๐ น.  ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

กิจกรรม "ประเพณีแห่เทียนพรรษา" ประจำปี ๒๕๖๑ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร

เนื้อหาอื่นๆ...

ระบบงานของสถาบัน

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


banner-side6


banner-side7


Education Administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
910
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A jobthaijobth.com
jobbkk.comworkventure