Sidebar

SportComm TNSUSKN Channel
รายการพิเศษรายงานความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาวิทยาเขตสมุทรสาครในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตรายการโดยสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ... พบกับรายงานข่าวทุกวัน 3 - 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.

S 235552784

TV SakhonSport EP.0 (1 Sep 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=vzBKwOnIwoI&feature=youtu.be

S 235806727

TV SakhonSport EP.1 (3 Sep 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=EquJ1eWB8yc&feature=youtu.be

S 236060677

TV SakhonSport EP.2 (4 Sep 2019)

 https://www.youtube.com/watch?v=_UQ732oSeb4&feature=youtu.be

  

JR SakhonSports Volume 0

Sakhon Sports ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

JR SakhonSports Volume 1

Sakhon Sports ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

 

"เดิน-วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก 2020"
(Weaving Thai Hearts to 2020 Olympics Victory)
...สมัครเข้าร่วมแข่งขัน คลิก... เลือกที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร...

หรือสมัครด้วยตนเองที่ : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  อาคารวิทยบริการ ชั้น 2  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร   ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  โทร. 034-412309, 034-435899 ต่อ 504

 

คู่มือการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน <<< คลิก >>>


กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

09.00 . 18.00 . รับเสื้อพร้อมหมายเลขประจำตัว อาคารวิทยบริการ ชั้น 1  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

เอกสารสำคัญในการรับเบอร์ประจำตัวผู้แข่งขันและรับเสื้อ

1. แสดงหลักฐานยืนยันการสมัครทาง website ทั้งที่เป็นเอกสาร หรือแสดงผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

2. บัตรประจำตัวประชาชน (Passport หรือ รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน)

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

04.30 . นักกีฬาเริ่มลงทะเบียน + รับเสื้อ (กรณีเดินทางมารับไม่ทันในวันที่ 10 สิงหาคม 2562)

05.30 . อบอุ่นร่างกาย

05.45 . เช็คอินนักวิ่ง 10.5 กม. เดิน-วิ่ง 5 กม. เข้าจุดสตาร์ท

05.50 . พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงาน/ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)

06.00 . ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง 10.5 กม.

06.10 . ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวเดิน-วิ่ง 5 กม.

06.35 . นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย (แจกเหรียญ/ซุ้มอาหารเช้า/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)

07.30 . พิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร แสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่ง ต้องวิ่งตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนดไว้เท่านั้น และต้องผ่านจุด Check Point และรับสัญลักษณ์ครบถ้วน นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่หมายเลขประจำตัวพับ หรือการติดหมายเลขผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

รางวัล

1. ผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน

2. ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ ของการเดิน-วิ่ง Mini Marathon จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

บริการ และสวัสดิการ

1. บริการน้ำดื่ม ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน (ทุก 2 กิโลเมตร)

2. ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย

3. บริการปฐมพยาบาล พร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน

4. บริการรับฝากของ (กรุณารับคืนภายใน 08.00 น.)

5. มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง

 

Link :  http://www.runforolympics2020.com/

 

เนื้อหาอื่นๆ...

ระบบงานของวิทยาเขต

banner-online


ระบบงานสารบรรณ


การประกันคุณภาพการศึกษา


e student

e teacher

e administrator


banner-side8

ติดตามบน FaceBook

fb02


fb03


fb05

fb01

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ลงทะเบียนศิษย์เก่า


IPESK Alumni

การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

banner webmailth
journal

 logo2

head OIC 02
sat4

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

thaithesis
9
10
Capture2

Capture

headerSil

logo23 

logo22 

logo24 
20150205205151A 
13workventure